VILLA NỔI BẬT - NHIỀU TIỆN ÍCH

Từ 22 - 30 khách

Cách trung tâm Hà Nội 65km

 • 7 phòng ngủ
 • 8 giường
 • 7 phòng tắm

Giá từ: Liên hệ / đêm

Từ 21 - 30 khách

Cách trung tâm Hà Nội 65km

 • 4 phòng ngủ
 • 7 giường
 • 5 phòng tắm

Giá từ: Liên hệ / đêm

Từ 20 - 40 khách

Cách trung tâm Hà Nội 55 km

 • 5 phòng ngủ
 • 6 giường
 • 5 phòng tắm

Giá từ: Liên hệ / đêm

Từ 20 - 30 khách

 • 10 phòng ngủ
 • 15 giường
 • 12 phòng tắm

Giá từ: Liên hệ / đêm

Từ 16 - 20 khách

 • 7 phòng ngủ
 • 8 giường
 • 7 phòng tắm

Giá từ: Liên hệ / đêm

Từ 25 - 30 khách

 • 10 phòng ngủ
 • 14 giường
 • 11 phòng tắm

Giá từ: Liên hệ / đêm

Từ 8 - 12 khách

 • 4 phòng ngủ
 • 6 giường
 • 4 phòng tắm

Giá từ: Liên hệ / đêm

Từ 15 - 20 khách

 • 6 phòng ngủ
 • 8 giường
 • 6 phòng tắm

Giá từ: Liên hệ / đêm